Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

 • 13/12/2021 - Ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα: «Τεχνολογίες Διαστήματος: Εφαρμογές στο Δημόσιο Τομέα» - Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2021 - Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσεως Υπουργείου Οικονομικών - Πρόσκληση και Παρουσιάσεις
 • 19/11/2021 - Δημοσίευση «Ευρυζωνικού Πλάνου της Κύπρου 2021-2025»
 • 19/11/2021 - Δημόσια Διαβούλευση-Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διατάγματος του 2010 μέχρι 2020 και έκδοση μίας νέας Γενικής Εξουσιοδότησης
 • 02/09/2021 - Ο EUSPA ανακοινώνει την έναρξη του διαγωνισμού #myEUspace
 • 16/08/2021 - Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • 07/07/2021 - Αναθεώρηση του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας (Έκδοση Ε3)
 • 02/07/2021 - Δημόσια Διαβούλευση για την Έκδοση του περί Διαστήματος Νόμου του 2021 καθώς επίσης και την Έκδοση του περί Διαστήματος Κανονισμών του 2021
 • 02/07/2021 - Δημόσια Διαβούλευση για το Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου 2021-2025
 • 18/06/2021 - Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης
 • 18/06/2021 - Ημερίδα - “ 5th ESA PECS Call Briefing 2021” - Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021 Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία - Πρόσκληση και Παρουσιάσεις
 • 18/05/2021 - Αίτηση για Παροχή Πληροφοριών (RFI) για νέα υποθαλάσσια τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας
 • 13/05/2021 - Το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ σε νέα τροχιά με την έναρξη της λειτουργίας του EUSPA, του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα
 • 23/04/2021 - Δημόσια Διαβούλευση για την αναθεώρηση του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας
 • 19/04/2021 - Έναρξη Έρευνας (Survey) για την χαρτογράφηση των αναγκών Χρηστών (Users’ Needs) για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα GOVSATCOM στο πλαίσιο του έργου του H2020, με τίτλο ENTRUSTED
 • 22/12/2020 - Ερωτηματολόγιο σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής ραδιοφάσματος για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
 • 22/12/2020 - Διαγωνισμός THE Δ1/2020 - Ανακήρυξη Προσωρινών Νικητών
 • 17/12/2020 - Live Update - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πλειστηριασμού Δ1/2020
 • 07/12/2020 - Κοινή Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για την ανάπτυξη Δικτύων κινητής τηλεφωνίας
 • 27/11/2020 - Διαγωνισμός THE Δ1/2020 - Κατάλογος Προσοντούχων Πλειοδοτών - Τόπος Διεξαγωγής και Ημερομηνία Εκκίνησης του Πλειστηριασμού
 • 27/11/2020 - Γραπτές Εξετάσεις Ραδιοερασιτεχνών
 • 02/11/2020 - Eπιχορήγηση πολιτών για ευρυζωνικές συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων ≥100Mbps
 • 09/10/2020 - Τρίτη Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων του Διαγωνισμού THE Δ1/2020
 • 25/09/2020 - Δεύτερη Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων του Διαγωνισμού THE Δ1/2020
 • 11/09/2020 - Ηλεκτρονική διεξαγωγή της εναρκτήριας συνάντησης του έργου H2020 με τίτλο ''ENTRUSTED'' κάτω από την πρωτοβουλία GOVSATCOM
 • 11/09/2020 - Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων του Διαγωνισμού THE Δ1/2020
 • 04/09/2020 - Έκδοση Πακέτου Πλειοδότη του Διαγωνισμού THE Δ1/2020
 • 24/07/2020 - Προκήρυξη Διαγωνισμού ΤΗΕ Δ1/2020 - Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (700 MHz, 3.6 GHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • 16/06/2020 - Ηλεκτρονική διεξαγωγή του “4th ESA PECS Call Briefing 2020” την Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020
 • 08/04/2020 - Ανακοίνωση για τη χρήση Αναμεταδοτών Κινητής Τηλεφωνίας (Repeaters)
 • 05/02/2020 - Δημοσίευση σχεδίου «Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ): Δράσεις για την Αξιοποίηση και Ανάπτυξη της ΤΝ στην Κύπρο»
 • 17/01/2020 - Δημόσια Διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων
 • 20/12/2019 - ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 2020
 • 01/12/2019 - Εκστρατεία Ενημέρωσης για τη Σήμανση CE
 • 26/11/2019 - Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (700 MHz, 3.6 GHz, 26 GHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • 15/11/2019 - Παράταση Διάρκειας Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002 (146(Ι)/2002)
 • 31/10/2019 - Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης με σκοπό τη δημιουργία του σχεδίου «Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ): Δράσεις για την Αξιοποίηση και Ανάπτυξη της ΤΝ στην Κύπρο»
 • 18/10/2019 - Δημόσια Διαβούλευση για την Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002 (146(Ι)/2002)
 • 18/10/2019 - Δημόσια Διαβούλευση – Αντικατάσταση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διατάγματος του 2019 με το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διατάγματος (αρ.2) του 2019
 • 18/10/2019 - Δημόσια Διαβούλευση - Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διάταγμα του 2010 μέχρι 2018.
 • 06/09/2019 - Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο «Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ): Δράσεις για την Αξιοποίηση και Ανάπτυξη της ΤΝ στην Κύπρο»
 • 30/08/2019 - Δημόσια Διαβούλευση – Αδειοδότηση ζωνών 700MHz, 3.6 GHz και 26 GHz
 • 29/07/2019 - Ανακοίνωση για τη χρήση τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN)
 • 06/07/2019 - Αντικατάσταση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διατάγματος (Αρ.2) του 2018
 • 19/06/2019 - Ανακοίνωση για τη χρήση Αναμεταδοτών (Repeaters)
 • 20/05/2019 - Ανακήρυξη Προσωρινού Νικητή - Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ Δ1/2018)
 • 12/04/2019 - Κατάλογος Προσοντούχων Πλειοδοτών - Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ Δ1/2018)
 • 05/04/2019 - Ημερίδα - “ 3rd ESA PECS Call Briefing 2019” – Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019 Ξενοδοχείο SEMELI, Λευκωσία - Πρόσκληση και Παρουσιάσεις Ημερίδας
 • 29/03/2019 - Τροποποίηση της Γενικής Εξουσιοδότησης για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων απο WiFi
 • 18/03/2019 - Δημόσια Διαβούλευση νέου Διατάγματος Εξαιρέσεων
 • 18/01/2019 - Αναθεωρημένο Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου
 • 18/12/2018 - Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης για την Επιχορήγηση Πολιτών για Ευρυζωνικές Συνδέσεις Υπέρ υψηλών Ταχυτήτων (≥100Mbps)
 • 07/12/2018 - ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 2019
 • 16/11/2018 - Έκδοση Πακέτου Πλειοδότη του Διαγωνισμού ΤΗΕ Δ1/2018
 • 26/10/2018 - Προκήρυξη Διαγωνισμού ΤΗΕ Δ1/2018 - Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • 26/10/2018 - Δημόσια Διαβούλευση – Επιχορήγηση Ευρυζωνικότητας
 • 11/10/2018 - Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • 08/10/2018 - Ημερίδα με θέμα «Οι Γυναίκες στη Ψηφιακή Εποχή» 15 Οκτωβρίου 2018, 10:00π.μ-12:00 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών
 • 24/08/2018 - Δημόσια Διαβούλευση – Αδειοδότηση ζωνών 800MHz, 1500MHz και 2600MHz
 • 29/06/2018 - Έκδοση Εθνικού Χάρτη Πορείας για τα 700MHz
 • 24/05/2018 - Commonwealth ICT Awards 2018
 • 18/05/2018 - Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της Υιοθέτησης Αποφάσεων της CEPT/ECC
 • 17/05/2018 - Παρουσίαση συστημάτων Εποπτείας Συχνοτήτων (Monitoring)
 • 03/05/2018 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΕ/2018/03 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4 ΤΕΧΝΙΚΩΝ
 • 20/04/2018 - Ειδοποίηση για την τροποποίηση των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμών
 • 05/04/2018 - Ημερίδα - “ 2nd ESA PECS Call Briefing 2018” - Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018 Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία - Πρόσκληση και Παρουσιάσεις
 • 29/03/2018 - Αγορά Υπηρεσιών 2 Εμπειρογνωμόνων και 5 Τεχνικών/Επιθεωρητών
 • 28/03/2018 - Γραπτή Εξέταση σύμφωνα με τον Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο του 2016 για την πλήρωση έξι κενών θέσεων Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, μίας κενής θέση Λειτουργού Οικονομικής Διαχείρισης στη Βουλή των Αντιπροσώπων και μίας θέσης Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
 • 05/03/2018 - Broadband Competence Office (BCO)
 • 13/02/2018 - Πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη-Τηλεπικοινωνίες» (CEF Telecom)
 • 13/02/2018 - Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας
 • 04/01/2018 - Ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) Νο.2 του EXCELSIOR project.
 • 08/12/2017 - Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διατάγματος
 • 09/11/2017 - Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διατάγματος του 2010 μέχρι 2017 και έκδοση μιας νέας Γενικής Εξουσιοδόσης
 • 19/10/2017 - Δελτίο τύπου για το Kick Off Meeting του EXCELSIOR project στο οποίο το ΤΗΕ συμμετέχει ως ένας από τους συνεργάτες της ομάδας EXCELSIOR
 • 13/10/2017 - Γραπτές Εξετάσεις Ραδιοερασιτεχνών 2017
 • 22/08/2017 - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση στη δημόσια υπηρεσία, για απασχόληση στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 15/09/2017)
 • 09/06/2017 - Δημόσια Διαβούλευση - Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διατάγματος του 2010 μέχρι 2014 και έκδοση δύο νέων Γενικών Εξουσιοδοτήσεων
 • 28/04/2017 - Ημερίδα - “ESA Debriefing of 1st Cyprus ESA PECS Call" - Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017 – Πρόσκληση και Παρουσιάσεις
 • 15/02/2017 - Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης Κύπρου
 • 02/01/2017 - Απόσυρση Προϊόντος Ραδιοεξοπλισμού
 • 20/12/2016 - Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) (Αρ.2) Διατάγματος του 2014
 • 16/12/2016 - Γραπτές Εξετάσεις Ραδιοερασιτεχνών 2017
 • 13/12/2016 - Δήλωση αρχικών υπηρεσιών του Galileo
 • 11/11/2016 - Απόφαση Έγκρισης Μεταβίβασης Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης
 • 09/11/2016 - Tο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εμπορία Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης) Διάταγμα του 2016
 • 25/10/2016 - Ευρυζωνικό πλάνο της Κύπρου
 • 20/09/2016 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Συμφωνία European Cooperating State (ECS/PECS) μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ-ESA)
 • 16/09/2016 - Δημόσια Διαβούλευση - Το Περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εμπορία Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης) Διάταγμα του 2016
 • 12/08/2016 - Απόφαση Χορήγησης Εξουσιοδοτήσεων-Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κωδικός Αναφοράς ΤΗΕ Δ1/2016)
 • 13/07/2016 - Ημερίδα “ESA Briefing 2016” – Πρόσκληση και Παρουσιάσεις
 • 06/06/2016 - Προσωρινοί Νικητές του Πλειστηριασμού-Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κωδικός Αναφοράς ΤΗΕ Δ1/2016)
 • 01/06/2016 - Live Update - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πλειστηριασμού (800MHz, 2600MHz)
 • 05/05/2016 - Πρόσκληση στo Συνέδριο "Cyprus Embraces Space 2016"
 • 22/04/2016 - Κατάλογος Προσοντούχων Πλειοδοτών - Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • 15/04/2016 - Δημόσια Διαβούλευση - Κανονισμοί με τιίτλο «οι Περί της Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά Κανονισμοί του 2016»
 • 07/04/2016 - Σύνοψη Απαντήσεων Δημόσιας Διαβούλευσης για το Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου
 • 04/03/2016 - Έκδοση Πακέτου Πλειοδότη του Διαγωνισμού για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • 29/01/2016 - Δημόσια Διαβούλευση για το Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου
 • 22/01/2016 - Προκήρυξη Διαγωνισμού ΤΗΕ Δ1/2016 - Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • 15/01/2016 - Δημόσια Διαβούλευση - Νομοσχέδιο με τιίτλο «Ο Περί της Εφαρμογής Κοινοτικού Κανονισμού Σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά Νόμος του 2016»
 • 31/12/2015 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για τη Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης και Εκμετάλλευσης των Δορυφορικών Πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Γεωστατική Τροχιακή Θέση των 55.5ο Ανατολικά
 • 23/12/2015 - Δημόσια Διαβούλευση-Ο Περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμος-Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 15(1)(β)
 • 30/10/2015 - Δημοσίευση Απαντήσεων/Σχολίων Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 1470 MHz, 2600 MHz, 3600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • 30/10/2015 - Αποτελέσματα της κλήρωσης για την έρευνα για τα οφέλη και τις οικονομικές επιπτώσεις στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κύπρου από τη χρήση ταχύτερης/καλύτερης ποιότητας ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο
 • 30/10/2015 - Δημόσια Διαβούλευση – Ειδοποίηση – Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 5/2015 (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας – 30/10/2015)
 • 27/10/2015 - Ασύρματος Ακουστικός Εξοπλισμός PMSE
 • 28/09/2015 - Συνέδριο στο πλαίσιο εορτασμών των 150 χρόνων της ITU και της πρωτοβουλίας της ΕΕ Going Local
 • 04/09/2015 - Δημόσια Διαβούλευση – Αδειοδότηση ζωνών 800MHz, 1470MHz, 2600MHz και 3600MHz
 • 03/09/2015 - Πρόσκληση υποβολής σκέψεων, ερωτήσεων και προτάσεων/εισηγήσεων, σε σχέση με την ημερήσια διάταξη για την ημερίδα “Challenges for Cyprus: Digital Single Market and ICT Innovation” που θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου 2015 στη Λευκωσία
 • 30/07/2015 - Έρευνα για τα οφέλη και τις οικονομικές επιπτώσεις στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κύπρου από τη χρήση ταχύτερης/καλύτερης ποιότητας ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο
 • 29/07/2015 - Συμμόρφωση με το Άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) με αρ. 1024/2012 (Κανονισμός «ΙΜΙ»)
 • 12/05/2015 - Η Κύπρος Αγκαλιάζει το Διάστημα 2015
 • 08/05/2015 - Γραπτές Εξετάσεις Ραδιοερασιτεχνών 2015
 • 30/01/2015 - Τροποποίηση των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002 μέχρι 2012
 • 27/06/2014 - Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασία Συντονισμένης Εφαρμογής των Κανόνων Επιβολής όσον αφορά τις Κινητές Δορυφορικές Υπηρεσίες) Διάταγμα του 2014
 • 27/06/2014 - Δημόσια Διαβούλευση - Υιοθετήσεις Αποφάσεων CEPT/ECC
 • 24/04/2014 - Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων
 • 05/03/2014 - Ημερίδα Going Local IV – Ψηφιακή Οικονομία
 • 14/02/2014 - Δημόσια Διαβούλευση για τροποποίηση της Γενικής Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Συστήματα Ασύρματης Πρόσβασης, Συμπεριλαμβανομένων Τοπικών Δικτύων Ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN)
 • 07/02/2014 - Διαγωνισμός ΤΗΕ Δ1/2013- Απόφαση Χορήγησης Εξουσιοδότησης
 • 17/01/2014 - Εγκύκλιος αρ.1490 - ημερ.18/12/2013- Νέο ωράριο εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία από 1η Ιανουαρίου 2014 και καθιέρωση υποχρεωτικού ομοιόμορφου ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού
 • 31/12/2013 - Διαγωνισμός ΤΗΕ Δ1/2013-Προσφορά Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών
 • 22/11/2013 - Διαγωνισμός ΤΗΕ Δ1/2013 - Κατάλογος Προσοντούχων Πλειοδοτών
 • 22/11/2013 - Αποτέλεσμα Δημόσιας Διαβούλευσης για το Περιεχόμενο του Εγγράφου «Εξαμηνιαία Αξιολόγηση Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία»
 • 04/11/2013 - Παρουσιάσεις που έγιναν στην ενημερωτική ημερίδα για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές
 • 11/10/2013 - Ακύρωση Διαγωνισμού ΤΗΕ Δ2/2013
 • 08/10/2013 - Ενημερωτική Ημερίδα για Ηλεκτρονικές Υπογραφές
 • 06/09/2013 - Δεύτερη Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Στο Διαγωνισμό με Κωδικό Αναφοράς Δ1/2013
 • 06/09/2013 - Γραπτές Εξετάσεις Ραδιοερασιτεχνών 2013
 • 06/09/2013 - Δεύτερη Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Στο Διαγωνισμό με κωδικό αναφοράς Δ2/2013
 • 19/07/2013 - Δημόσια Διαβούλευση για το Περιεχόμενο του Εγγράφου «Εξαμηνιαία Αξιολόγηση Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία»
 • 18/07/2013 - Προκήρυξη Διαγωνισμού Δ1/2013 – Διάθεση Πακέτου Πλειοδότη στην Αγγλική Γλώσσα
 • 12/07/2013 - Έκδοση Πακέτου Πλειοδότη του Διαγωνισμού για τη Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοεπικοινωνιών στη Ζώνη 2600 MHz για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο
 • 05/07/2013 - Έκδοση Πακέτου Πλειοδότη του Διαγωνισμού για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών στις Ζώνες 900 MHz, 1800 MHz, και 2100 MHz για την Ίδρυση και Λειτουργία 3ου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο
 • 05/07/2013 - Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων στο Διαγωνισμό με κωδικό αναφοράς Δ2/2013
 • 05/07/2013 - Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων στο Διαγωνισμό με Κωδικό Αναφοράς Δ1/2013
 • 03/07/2013 - Ανακοίνωση Τύπου για Παράνομη Εγκατάσταση Αναμεταδότων Κινητής Τηλεφωνίας
 • 03/07/2013 - Προκήρυξη Διαγωνισμού Δ1/2013 – Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού στην Αγγλική Γλώσσα
 • 03/07/2013 - Οδήγος Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσιών Υπαλλήλων
 • 01/07/2013 - ESA Radar Remote Sensing Course 2013
 • 07/06/2013 - Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων σε Διαγωνισμό για τη Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοεπικοινωνιών στη Ζώνη 2600 MHz για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο
 • 07/06/2013 - Προκήρυξη Διαγωνισμού Δ2/2013 - Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοεπικοινωνιών στη Ζώνη 2600 MHz για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο
 • 31/05/2013 - Προκήρυξη Διαγωνισμού Δ1/2013 - Χορήγηση Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών στις Ζώνες 900 MHz, 1800 MHz, και 2100 MHz για την Ίδρυση και Λειτουργιά 3ου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο
 • 31/05/2013 - Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων σε Διαγωνισμό για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών στις Ζώνες 900 MHz, 1800 MHz, και 2100 MHz για την Ίδρυση και Λειτουργιά 3ου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο
 • 28/02/2013 - Δημοσίευση απαντήσεων/σχολίων δημόσιας διαβούλευσης για την αδειοδότηση των ζωνών 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, και 2500MHz και για την τροποποίηση υφιστάμενων εξουσιοδοτήσεων ΜΤΝ και ΑΤΗΚ
 • 11/01/2013 - Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Απαντήσεων - Δημόσια Διαβούλευση για την Αδειοδότηση ζωνών 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, και 2500MHz και για την τροποποίηση υφιστάμενων εξουσιοδοτήσεων ΜΤΝ και ΑΤΗΚ
 • 14/12/2012 - Δημόσια Διαβούλευση – Αδειοδότηση ζωνών 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, και 2500MHz και τροποποίηση υφιστάμενων εξουσιοδοτήσεων ΜΤΝ και ΑΤΗΚ
 • 02/11/2012 - Δημόσια Διαβούλευση - Το Περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εμπορία Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης) Διάταγμα του 2012
 • 31/10/2012 - European Space Expo
 • 10/10/2012 - Ιστοσελίδα «Ψηφιακή Κύπρος» (www.digitalcyprus.gov.cy)
 • 20/08/2012 - Πληρωμές μέσω της JCCsmart
 • 01/06/2012 - Οδηγίες Αξιολόγησης Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία
 • 23/03/2012 - Γραπτές Εξετάσεις Ραδιοερασιτεχνών 2012
 • 02/03/2012 - Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου
 • 01/03/2012 - Πίνακες που αφορούν κάθε δράση της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου (117 δράσεις)
 • 24/02/2012 - Δημόσια Διαβούλευση για το Περιεχόμενο του Εγγράφου «Οδηγίες Αξιολόγησης Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία από Σταθμούς Ραδιοεπικοινωνίας που Αποτελούν Μέρος Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»
 • 17/02/2012 - Αίτηση Ενδιαφέροντος - Εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ)
 • 16/02/2012 - Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου - Καταγραφή Υφιστάμενων Λογισμικών Συστημάτων - Πίνακας Περιγραφής Λογισμικού Συστήματος
 • 26/01/2012 - Κυπριακή Προεδρία - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
 • 13/09/2011 - Προσχέδιο Ψηφιακής Στρατηγικής Σεπτέμβριος 2011
 • 12/09/2011 - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος- Εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ)
 • 08/09/2011 - Διαγωνισμός Ζωγραφικής Galileo
 • 07/09/2011 - Συστήματα Ασύρματης Πρόσβασης – Ακύρωση Διαγωνισμού
 • 05/08/2011 - Δημόσια Διαβούλευση - Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμοι του 2002 μέχρι 2006
 • 15/07/2011 - Νέα Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων – Συστήματα Ασύρματης Πρόσβασης
 • 17/06/2011 - Γραπτές Εξετάσεις Ραδιοερασιτεχνών 2011
 • 10/06/2011 - Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων – Συστήματα Ασύρματης Πρόσβασης
 • 29/04/2011 - Προσχέδιο Ψηφιακής Στρατηγικής Απρίλιος 2011
 • 21/04/2011 - Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Για Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων Για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ασύρματης Πρόσβασης και την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο
 • 15/04/2011 - Δημόσια Διαβούλευση – Τροποποίηση των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμών του 2004 και 2007
 • 15/04/2011 - Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης – Δίκτυα Ασύρματης Πρόσβασης
 • 15/12/2010 - Δημόσια Διαβούλευση – Το περί Ηλεκτρονικών Υπογραφών Διάταγμα (Παροχή Υπηρεσιών Αναγνωρισμένης Πιστοποίησης) του 2011
 • 07/12/2010 - 50 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • 26/11/2010 - Δημόσια Διαβούλευση για τις τροποποιήσεις του περί Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για τα συναφή θέματα Νόμου του 2004
 • 12/11/2010 - Δημόσια Διαβούλευση – Χρήση Ραδιοφάσματος για υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών σε πλοία (MCV)
 • 03/09/2010 - Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου
 • 27/08/2010 - Δημόσια Διαβούλευση - Δίκτυα Ασύρματης Πρόσβασης
 • 26/08/2010 - Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης - Προσωρινός Νικητής
 • 02/07/2010 - Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων για τη Χρήση των Ραδιοσυχνοτήτων 1790-1800MHz για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο
 • 28/06/2010 - Αποτελέσματα Πλειστηριασμού ΕΨΤ
 • 25/06/2010 - Δημόσια Διαβούλευση για τις τροποποιήσεις στους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμούς του 2003 μέχρι 2004 (ΚΔΠ 78/2003, 31.01.2003 - ΚΔΠ 461/2004, 30.04.2004)
 • 14/05/2010 - Πλειστηριασμός για Εξουσιοδότηση Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης
 • 03/05/2010 - Δημόσια Διαβούλευση για τις τροποποιήσεις στο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διάταγμα του 2008 (ΚΔΠ 365/2008, 17.10.2008), το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) (Αρ 2) Διάταγμα του 2008 (ΚΔΠ 449/2009, 31.12.2009) και το Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • 23/04/2010 - Γραπτές Εξετάσεις Ραδιοερασιτεχνών
 • 23/04/2010 - Γραπτές Εξετάσεις Ραδιοερασιτεχνών
 • 01/03/2010 - Επιχειρείτε Διαδικτυακά
 • 22/01/2010 - Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων - Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης
 • 22/01/2010 - Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων - Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης
 • 04/12/2009 - Πλαίσιο Πολιτικής και Ρύθμισης Για την Εξουσιοδότηση Ραδιοδικτύων Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης
 • 04/12/2009 - Πλαίσιο Πολιτικής και Ρύθμισης Για την Εξουσιοδότηση Ραδιοδικτύων Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης
 • 04/12/2009 - Πλαίσιο Πολιτικής και Ρύθμισης Για την Εξουσιοδότηση Ραδιοδικτύων Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης
 • 04/12/2009 - Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Για Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων Για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης και την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο
 • 04/12/2009 - Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Για Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων Για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης και την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο
 • 16/10/2009 - Δημόσια Διαβούλευση για τις τροποποιήσεις στους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμούς 2004 – 2008 και για το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασία Διαπίστευσης Εταιρειών/Οργανισμών για τη Διενέργεια Μελετών/Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων) Διάταγμα του 2009.
 • 28/09/2009 - Δημόσια Διαβούλευση για το Μέτρο 3.4 "Παροχή Ευρυζωνικού Δικτύου στις “Λευκές Περιοχές”"
 • 05/06/2009 - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρουσίαση ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS), στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 5875-5905 MHz, για συναφείς με την ασφάλεια εφαρμογές
 • 05/06/2009 - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρουσίαση ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS), στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 5875-5905 MHz, για συναφείς με την ασφάλεια εφαρμογές
 • 16/04/2009 - Δημόσια Διαβούλευση για τη Τροποποίηση της Γενικής Εξουσιοδότηση για τη Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα και Από Συστήματα Ασύρματης Πρόσβασης, Συμπεριλαμβανομένων Τοπικών Δικτύων Ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) (ΚΔΠ 267/2007, 22.6.2007)
 • 14/04/2009 - Δημόσια Διαβούλευση για Παροχή Ευρυζωνικού Δικτύου στις Αγροτικές Περιοχές με τη Μέθοδο Συνεταιρισμού Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα
 • 28/11/2008 - Ιστοσελίδα προβολής μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (Η/Μ) για σταθερούς σταθμούς ραδιοεπικοινωνίας
 • 28/11/2008 - Ιστοσελίδα προβολής μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (Η/Μ) για σταθερούς σταθμούς ραδιοεπικοινωνίας
 • 21/11/2008 - Tροποποίηση των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002 μέχρι (Αρ.2) του 2004
 • 14/11/2008 - Οδηγίες Εκτίμησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων
 • 24/10/2008 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 1790-1800 MHz.
 • 26/09/2008 - ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
 • 05/09/2008 - Δημόσια Διαβούλευση για το Περιεχόμενο των Εγγράφων «Οδηγίες Εκτίμησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» και «Κριτήρια που πρέπει να Πληρούνται για τη Διενέργεια Μελέτης Εκτίμησης της Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία»
 • 08/08/2008 - Δημόσια Διαβούλευση για την Εξουσιοδότηση Χρήσης της Ζώνης Ραδιοσυχνοτήτων 1790-1800 MHz
 • 01/08/2008 - Δημόσια διαβούλευση για τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διάταγμα του 2007 (ΚΔΠ 265/2007, 22.6.2007)
 • 12/05/2008 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TETRA
 • 30/11/2007 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TETRA
 • 28/11/2007 - Πίνακας Τελών - Διπλή Αναγραφή
 • 25/09/2007 - Δημόσια Διαβούλευση για τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διάταγμα του 2007 (ΚΔΠ 264/2007)
 • 14/09/2007 - Τροποποίηση των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμών του 2004 «Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεπικοινωνιακά Συστήματα και Εξασφάλιση Εξουσιοδοτήσεων για τις Επισκέψεις Επισήμων στην Κύπρο»
 • 14/08/2007 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.: ΤΗΕ 2/2007
 • 14/08/2007 - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 • 06/07/2007 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑΝΩΝ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • 20/04/2007 - Προετοιμασία της Δημόσιας Υπηρεσίας για την εισαγωγή του ευρώ στην Κύπρο
 • 13/04/2007 - Δημόσια Διαβούλευση για την Επιλογή και Εξουσιοδότηση Συστημάτων Ικανών να Παρέχουν Κινητές Δορυφορικές Υπηρεσίες
 • 22/03/2007 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (MMDS – MICROWAVE MULTIPOINT DISTRIBUTION SYSTEM)
 • 13/02/2007 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΔΙΟΔΥΚΤΥΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
 • 09/02/2007 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 1790-1800 MHz
 • 19/01/2007 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
 • 19/12/2006 - Δημόσια Διαβούλευση για την Αδειοδότηση της Ζώνης Ραδιοσυχνοτήτων 1790-1800 MHz
 • 24/11/2006 - Δημόσια Διαβούλευση για Εξουσιοδότηση Ραδιοδικτύων Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης
 • 24/11/2006 - Δημόσια Διαβούλευση για το Ψηφιακό Μέρισμα
 • 10/11/2006 - Γραπτές Εξετάσεις Ραδιοερασιτεχνών
 • 18/09/2006 - "ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Εισαγωγή της Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης στην Κύπρο"
 • 30/06/2006 - "Πολιτική και Διαδικασίες για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας με Δυνατότητα Εκπομπής"
 • 25/05/2006 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης και Εκμετάλλευσης των Δορυφορικών Δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γεωστατική Τροχιακή Θέση των 1.8° Δυτικά
 • 19/04/2006 - Δημόσια Εκδήλωση Ενδιαφέροντος "Πώληση ή Ενοικίαση Επίγειου Δορυφορικού Σταθμού (ΜΚΡ-9)"
 • 17/03/2006 - Τροποποίηση των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμών του 2004 - «Πολιτική και Διαδικασίες για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας με Δυνατότητα Εκπομπής»
 • 03/03/2006 - Δημόσια Διαβούλευση - Εξουσιοδοτήσεις Συστημάτων Ασύρματης Πρόσβασης (ΣΑΠ)
 • 09/09/2005 - Δημόσια Διαβούλευση - Διάταγμα Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων με τίτλο «Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) (Αρ.2) Διάταγμα του 2005»
 • 08/07/2005 - Δημόσια Διαβούλευση - Τροποποίηση των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμών του 2004 - Ραδιοερασιτεχνική Υπηρεσία
 • 20/05/2005 - Δημόσια Διαβούλευση - Διάταγμα Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων με τίτλο «Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διάταγμα του 2005» - Προσθήκη νέας κατηγορίας ραδιοσυχνοτήτων
 • Back to Top