Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Artificial Intelligence Hands
Satellite
Smart City
Fiber Optics
Digital Transformation

Τελευταίες Ειδήσεις

19/11/2021

Δημόσια Διαβούλευση-Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διατάγματος του 2010 μέχρι 2020 και έκδοση μίας νέας Γενικής Εξουσιοδότησης

19/11/2021

Δημοσίευση «Ευρυζωνικού Πλάνου της Κύπρου 2021-2025»

02/09/2021

Ο EUSPA ανακοινώνει την έναρξη του διαγωνισμού #myEUspace

Back to Top