Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Artificial Intelligence Hands
Satellite
Smart City
Fiber Optics
Digital Transformation

Τελευταίες Ειδήσεις

09/07/2024

Δημοσίευση αποτελεσμάτων δημόσιας διαβούλευσης για την αδειοδότηση της χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για την ίδρυση και λειτουργία εμπορικού(ών) δικτύου(ων) Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης

14/06/2024

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων του Διαγωνισμού THE Δ1/2024

31/05/2024

Προκήρυξη Διαγωνισμού ΤΗΕ Δ1/2024 - Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (2100 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

13/05/2024

Δημόσια διαβούλευση για την αδειοδότηση της χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για την ίδρυση και λειτουργία εμπορικού(ών) δικτύου(ων) Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης

10/05/2024

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Χορήγηση Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (2100MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

22/03/2024

Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (2100MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

03/11/2023

Οπτικοακουστικό υλικό ημερίδας με θέμα «Διαχείριση κινδύνων καταστροφών με τη χρήση δορυφορικών υπηρεσιών»

03/11/2023

Απόφαση Ανανέωσης Ατομικών Δικαιωμάτων Χρήσης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων

02/11/2023

Ν.93(Ι)/2023 – Ο περί Διαστήματος Νόμος του 2023

27/10/2023

Ημερίδα - “9th ESA PECS Call Briefing 2023” – Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2023 - Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία - Πρόσκληση και Παρουσιάσεις

29/09/2023

Έναρξη 2ης Πρόσκλησης «Σχεδίου Επιχορήγησης Συνδεσιμότητας»

22/09/2023

Δημοσίευση των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 (ΚΔΠ 294/2023)

28/08/2023

Γραπτές Εξετάσεις Ραδιοερασιτεχνών 2023

07/07/2023

Πρωτόκολλο Αυθεντικοποίησης και Απομακρυσμένης Υπογραφής

23/06/2023

Δημόσια Διαβούλευση για την Τροποποίηση των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τελών) Κανονισμών 2004 μέχρι 2022

22/05/2023

Ημερίδα του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής με θέμα «Διαχείριση κινδύνων καταστροφών με τη χρήση δορυφορικών υπηρεσιών»

26/04/2023

Ημερίδα – « Δορυφορικές Υπηρεσίες για διαχείριση κινδύνων καταστροφών» Τετάρτη, 17 Μαΐου 2023 Ξενοδοχείο HILTON NICOSIA, Λευκωσία

04/04/2023

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης για την Ανανέωση Υφιστάμενων Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτητων (στις ζώνες 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

24/03/2023

Δημόσια Διαβούλευση για την Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διατάγματος 2010 μέχρι 2021, και την τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διατάγματος του 2020 και για την έκδοση δύο νέων Γενικών Εξουσιοδοτήσεων.

01/03/2023

2η Τροποποίηση της Έκδοσης Ε3 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων Της Κυπριακής Δημοκρατίας

08/02/2023

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης για την Επέκταση Δικτύων Πολύ Υψηλής Χωρητικότητας σε Υποεξυπηρετούμενες Περιοχές

30/01/2023

Ημερίδα - “8th ESA PECS Call Briefing 2023” – Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023 - Ξενοδοχείο SEMELI, Λευκωσία - Πρόσκληση και Παρουσιάσεις

18/01/2023

Δημοσίευση ‘’Εθνικής Στρατηγικής Διαστήματος 2022-2027’’

20/12/2022

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο «Κουπόνι Ευρυζωνικής Συνδεσιμότητας»

13/12/2022

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης για την Εισαγωγή και Λειτουργία του Ψηφιακού Ραδιοφώνου (DAB+) στην Κύπρο.

Back to Top