Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Artificial Intelligence Hands
Satellite
Smart City
Fiber Optics
Digital Transformation

Τελευταίες Ειδήσεις

07/01/2022

Προκήρυξη Διαγωνισμού ΤΗΕ Δ1/2022 - Χορήγηση Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

13/12/2021

Ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα: «Τεχνολογίες Διαστήματος: Εφαρμογές στο Δημόσιο Τομέα» - Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2021 - Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσεως Υπουργείου Οικονομικών - Πρόσκληση και Παρουσιάσεις

19/11/2021

Δημόσια Διαβούλευση-Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διατάγματος του 2010 μέχρι 2020 και έκδοση μίας νέας Γενικής Εξουσιοδότησης

19/11/2021

Δημοσίευση «Ευρυζωνικού Πλάνου της Κύπρου 2021-2025»

02/09/2021

Ο EUSPA ανακοινώνει την έναρξη του διαγωνισμού #myEUspace

Back to Top