Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Artificial Intelligence Hands
Satellite
Smart City
Fiber Optics
Digital Transformation

Τελευταίες Ειδήσεις

09/10/2020

Τρίτη Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων του Διαγωνισμού THE Δ1/2020

25/09/2020

Δεύτερη Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων του Διαγωνισμού THE Δ1/2020

11/09/2020

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων του Διαγωνισμού THE Δ1/2020

11/09/2020

Ηλεκτρονική διεξαγωγή της εναρκτήριας συνάντησης του έργου H2020 με τίτλο ''ENTRUSTED'' κάτω από την πρωτοβουλία GOVSATCOM

04/09/2020

Έκδοση Πακέτου Πλειοδότη του Διαγωνισμού THE Δ1/2020

24/07/2020

Προκήρυξη Διαγωνισμού ΤΗΕ Δ1/2020 - Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (700 MHz, 3.6 GHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

05/02/2020

Δημοσίευση σχεδίου «Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ): Δράσεις για την Αξιοποίηση και Ανάπτυξη της ΤΝ στην Κύπρο»

17/01/2020

Δημόσια Διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων

Back to Top