Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνει τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης για τη χορήγηση δικαιώματος χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (2100MHz) για την ίδρυση και λειτουργία δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από τις 22/03/2024 μέχρι τις 19/04/2024. Στη δημόσια διαβούλευση λάβαμε δύο (2) συνεισφορές, από τις εταιρείες Cablenet Communication Systems Plc και Epic ltd.

Στο παρόν έγγραφο συνοψίζονται τα κυριότερα σχόλια που λήφθηκαν στη δημόσια διαβούλευση καθώς και οι σχετικές απαντήσεις του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης_2100MHz_final.pdf

Back to Top