Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Η αποστολή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Κύπρου με τη στήριξη και προώθηση των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών) και των ΤΔ (Τεχνολογιών Διαστήματος) για την παροχή υψηλής ποιότητας και ασφάλειας ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σε προσιτές τιμές, με σκοπό την κοινωνική ευημερία των πολιτών και την οικονομική άνθιση των επιχειρήσεων, και γενικότερα την εκμετάλλευση των ωφελημάτων που προσφέρει η νέα ψηφιακή εποχή.

Back to Top