Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

 1. Αρχείο Ανακοινώσεων 2022
 2. Αρχείο Ανακοινώσεων 2021
 3. Αρχείο Παλαιότερων Ανακοινώσεων


 • 03/11/2023 - Οπτικοακουστικό υλικό ημερίδας με θέμα «Διαχείριση κινδύνων καταστροφών με τη χρήση δορυφορικών υπηρεσιών»
 • 03/11/2023 - Απόφαση Ανανέωσης Ατομικών Δικαιωμάτων Χρήσης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων
 • 02/11/2023 - Ν.93(Ι)/2023 – Ο περί Διαστήματος Νόμος του 2023
 • 27/10/2023 - Ημερίδα - “9th ESA PECS Call Briefing 2023” – Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2023 - Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία - Πρόσκληση και Παρουσιάσεις
 • 29/09/2023 - Έναρξη 2ης Πρόσκλησης «Σχεδίου Επιχορήγησης Συνδεσιμότητας»
 • 22/09/2023 - Δημοσίευση των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 (ΚΔΠ 294/2023)
 • 28/08/2023 - Γραπτές Εξετάσεις Ραδιοερασιτεχνών 2023
 • 07/07/2023 - Πρωτόκολλο Αυθεντικοποίησης και Απομακρυσμένης Υπογραφής
 • 23/06/2023 - Δημόσια Διαβούλευση για την Τροποποίηση των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τελών) Κανονισμών 2004 μέχρι 2022
 • 22/05/2023 - Ημερίδα του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής με θέμα «Διαχείριση κινδύνων καταστροφών με τη χρήση δορυφορικών υπηρεσιών»
 • 26/04/2023 - Ημερίδα – « Δορυφορικές Υπηρεσίες για διαχείριση κινδύνων καταστροφών» Τετάρτη, 17 Μαΐου 2023 Ξενοδοχείο HILTON NICOSIA, Λευκωσία
 • 04/04/2023 - Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης για την Ανανέωση Υφιστάμενων Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτητων (στις ζώνες 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • 24/03/2023 - Δημόσια Διαβούλευση για την Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διατάγματος 2010 μέχρι 2021, και την τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διατάγματος του 2020 και για την έκδοση δύο νέων Γενικών Εξουσιοδοτήσεων.
 • 01/03/2023 - 2η Τροποποίηση της Έκδοσης Ε3 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων Της Κυπριακής Δημοκρατίας
 • 08/02/2023 - Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης για την Επέκταση Δικτύων Πολύ Υψηλής Χωρητικότητας σε Υποεξυπηρετούμενες Περιοχές
 • 03/02/2023 - Δημόσια Διαβούλευση για την Ανανέωση Υφιστάμενων Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτητων (στις ζώνες 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • 01/02/2023 - 'Εναρξη " Σχεδίου Επιχορήγησης Συνδεσιμότητας"
 • 30/01/2023 - Ημερίδα - “8th ESA PECS Call Briefing 2023” – Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023 - Ξενοδοχείο SEMELI, Λευκωσία - Πρόσκληση και Παρουσιάσεις
 • 18/01/2023 - Δημοσίευση ‘’Εθνικής Στρατηγικής Διαστήματος 2022-2027’’
 • Back to Top