Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

  1. Αρχείο Ανακοινώσεων 2023
  2. Αρχείο Ανακοινώσεων 2022
  3. Αρχείο Παλαιότερων Ανακοινώσεων


  • 14/06/2024 - Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων του Διαγωνισμού THE Δ1/2024
  • 31/05/2024 - Προκήρυξη Διαγωνισμού ΤΗΕ Δ1/2024 - Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (2100 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
  • 13/05/2024 - Δημόσια διαβούλευση για την αδειοδότηση της χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για την ίδρυση και λειτουργία εμπορικού(ών) δικτύου(ων) Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης
  • 10/05/2024 - Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Χορήγηση Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (2100MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
  • 22/03/2024 - Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (2100MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
  • Back to Top