Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

 • 23/04/2021 - Δημόσια Διαβούλευση για την αναθεώρηση του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας
 • 19/11/2021 - Δημοσίευση «Ευρυζωνικού Πλάνου της Κύπρου 2021-2025»
 • 19/11/2021 - Δημόσια Διαβούλευση-Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διατάγματος του 2010 μέχρι 2020 και έκδοση μίας νέας Γενικής Εξουσιοδότησης
 • 19/04/2021 - Έναρξη Έρευνας (Survey) για την χαρτογράφηση των αναγκών Χρηστών (Users’ Needs) για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα GOVSATCOM στο πλαίσιο του έργου του H2020, με τίτλο ENTRUSTED
 • 18/06/2021 - Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης
 • 18/06/2021 - Ημερίδα - “ 5th ESA PECS Call Briefing 2021” - Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021 Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία - Πρόσκληση και Παρουσιάσεις
 • 18/05/2021 - Αίτηση για Παροχή Πληροφοριών (RFI) για νέα υποθαλάσσια τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας
 • 16/08/2021 - Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • 13/12/2021 - Ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα: «Τεχνολογίες Διαστήματος: Εφαρμογές στο Δημόσιο Τομέα» - Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2021 - Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσεως Υπουργείου Οικονομικών - Πρόσκληση και Παρουσιάσεις
 • 13/05/2021 - Το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ σε νέα τροχιά με την έναρξη της λειτουργίας του EUSPA, του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα
 • 07/07/2021 - Αναθεώρηση του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας (Έκδοση Ε3)
 • 02/09/2021 - Ο EUSPA ανακοινώνει την έναρξη του διαγωνισμού #myEUspace
 • 02/07/2021 - Δημόσια Διαβούλευση για την Έκδοση του περί Διαστήματος Νόμου του 2021 καθώς επίσης και την Έκδοση του περί Διαστήματος Κανονισμών του 2021
 • 02/07/2021 - Δημόσια Διαβούλευση για το Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου 2021-2025
 • Back to Top