Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

 • 30/01/2023 - Ημερίδα - “8th ESA PECS Call Briefing 2023” – Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023 - Ξενοδοχείο SEMELI, Λευκωσία - Πρόσκληση και Παρουσιάσεις
 • 29/09/2023 - Έναρξη 2ης Πρόσκλησης «Σχεδίου Επιχορήγησης Συνδεσιμότητας»
 • 28/08/2023 - Γραπτές Εξετάσεις Ραδιοερασιτεχνών 2023
 • 27/10/2023 - Ημερίδα - “9th ESA PECS Call Briefing 2023” – Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2023 - Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία - Πρόσκληση και Παρουσιάσεις
 • 26/04/2023 - Ημερίδα – « Δορυφορικές Υπηρεσίες για διαχείριση κινδύνων καταστροφών» Τετάρτη, 17 Μαΐου 2023 Ξενοδοχείο HILTON NICOSIA, Λευκωσία
 • 24/03/2023 - Δημόσια Διαβούλευση για την Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διατάγματος 2010 μέχρι 2021, και την τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διατάγματος του 2020 και για την έκδοση δύο νέων Γενικών Εξουσιοδοτήσεων.
 • 23/06/2023 - Δημόσια Διαβούλευση για την Τροποποίηση των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τελών) Κανονισμών 2004 μέχρι 2022
 • 22/09/2023 - Δημοσίευση των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 (ΚΔΠ 294/2023)
 • 22/05/2023 - Ημερίδα του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής με θέμα «Διαχείριση κινδύνων καταστροφών με τη χρήση δορυφορικών υπηρεσιών»
 • 18/01/2023 - Δημοσίευση ‘’Εθνικής Στρατηγικής Διαστήματος 2022-2027’’
 • 08/02/2023 - Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης για την Επέκταση Δικτύων Πολύ Υψηλής Χωρητικότητας σε Υποεξυπηρετούμενες Περιοχές
 • 07/07/2023 - Πρωτόκολλο Αυθεντικοποίησης και Απομακρυσμένης Υπογραφής
 • 04/04/2023 - Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης για την Ανανέωση Υφιστάμενων Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτητων (στις ζώνες 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • 03/11/2023 - Απόφαση Ανανέωσης Ατομικών Δικαιωμάτων Χρήσης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων
 • 03/11/2023 - Οπτικοακουστικό υλικό ημερίδας με θέμα «Διαχείριση κινδύνων καταστροφών με τη χρήση δορυφορικών υπηρεσιών»
 • 03/02/2023 - Δημόσια Διαβούλευση για την Ανανέωση Υφιστάμενων Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτητων (στις ζώνες 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • 02/11/2023 - Ν.93(Ι)/2023 – Ο περί Διαστήματος Νόμος του 2023
 • 01/03/2023 - 2η Τροποποίηση της Έκδοσης Ε3 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων Της Κυπριακής Δημοκρατίας
 • 01/02/2023 - 'Εναρξη " Σχεδίου Επιχορήγησης Συνδεσιμότητας"
 • Back to Top