Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δημόσια Διαβούλευση για την ανανέωση υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτητων (στις ζώνες 800 MHz, 900 μηζ, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης με σκοπό την ανανέωση των δικαιωμάτων χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί στις ζώνες των 800 MHz , 900 ΜHz , 1800 MHz , 2100 MHz και 2600 MHz για την ίδρυση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το έγγραφο δημόσιας διαβούλευσης βρίσκεται αναρτημένο πιο κάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν, μέχρι τις 6 Μαρτίου 2023, στις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο έγγραφο αυτό.

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επώνυμα, είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα, σε έντυπη (επιστολή ή fax) και ηλεκτρονική μορφή (e-mail), στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία, τηλέφωνο: +357 22814854, τηλεομοιότυπο: +357 22321925, email: gkomodromos@dec.dmrid.gov.cy).

Έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης για Ανανέωση Εξουδιοδοτήσεων(800,900,1800,2100,2600)_final.pdf

Back to Top