Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Μέσα στα πλαίσια της περί Ραδιοεπικοινωνιών Νομοθεσίας, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) είναι η Αρμόδια Αρχή του Κράτους σε σχέση με τη Διαχείριση και την Εποπτεία των Ραδιοσυχνοτήτων.

Η Εποπτεία του Φάσματος των Ραδιοσυχνοτήτων αφορά το σύνολο των ενεργειών που γίνονται, εκ μέρους του ΤΗΕ, με απώτερο σκοπό τον έλεγχο και τη διαπίστωση της νόμιμης και ορθής χρήσης των Ραδιοσυχνοτήτων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον έλεγχο των όρων των εξουσιοδοτημένων, είτε προσώπων, είτε οργανισμών (Συχνότητα, Στάθμη Σήματος, Εύρος Ζώνης, κτλ.), την εύρεση και εξουδετέρωση μη εξουσιοδοτημένων (παράνομων) εκπομπών, τη διερεύνηση επιβλαβών παρεμβολών κα.

Απόρροια των πιο πάνω, είναι το ΤΗΕ να διενεργεί ελέγχους είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν καταγγελίας ή παραπόνου, σχετικά με τα πιο κάτω:

1. Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας (Σταθμοί Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, Ραδιοτηλεοπτικοί Σταθμοί, Ραντάρ κ.α.)
2. Τεχνικούς Ελέγχους σε Ραδιοφωνικούς – Τηλεοπτικούς Πομπούς
3. Διερεύνηση παρεμβολών, οι οποίες μπορεί να προέρχονται είτε από το εσωτερικό, είτε από το εξωτερικό, και οι οποίες αφορούν υπηρεσίες όπως:
(α) Την Πολιτική Αεροπορία
(β) Την Εμπορική Ναυτιλία
(γ) Την Κινητή Τηλεφωνία
(δ) Τις Δορυφορικές Επικοινωνίες
(ε) Τους Ραδιοφωνικούς και Τηλεοπτικούς Σταθμούς
(στ) Τους Ασύρματους (PMRs)
(ζ) Τα Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα (RLANs)
4. Διερεύνηση σε παγκύπρια κλίμακα και σε όλο το Φάσμα των Ραδιοσυχνοτήτων για μη εξουσιοδοτημένες (παράνομες) εκπομπές.
5. Πεδιομετρήσεις με σκοπό τη βέλτιστη κάλυψη και παροχή καλύτερων Υπηρεσιών στους Πολίτες

Η εποπτεία των Ραδιοσυχνοτήτων είναι προτεραιότητα για το ΤΗΕ διότι:

1. Εξασφαλίζει Υπηρεσίες – Επικοινωνίες άριστης ποιότητας
2. Εγγυάται τη σωστή διαχείριση του εθνικού πλούτου που ονομάζεται φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων.

Back to Top