Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Η έκθεση προόδου περιλαμβάνει τόσο την πρόοδο των υφιστάμενων δράσεων της στρατηγικής όσο και τις νέες δράσεις που εντάσσονται και γίνονται μέρος της στρατηγικής. Νέες δράσεις προκύπτουν εξαιτίας των τεχνολογικών εξελίξεων, των νέων αναγκών των αρμόδιων φορέων και της εκπλήρωσης υποχρεώσεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η έκθεση προόδου αφορά όλους τους αρμόδιους φορείς είτε πρόκειται για δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Η Έκθεση Προόδου για το 2012 εγκρίθηκε από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων , τον Αύγουστο του 2013.

Η Έκθεση Προόδου του 2012 βρίσκεται πιο κάτω:

Ετήσια Έκθεση Προόδου 2012.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 1755,23Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

Παράρτημα1_Ετήσια Έκθεση Προόδου 2012.xls

(Μέγεθος Αρχείου: 206,02Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

Back to Top