Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

    • Εγκεκριμένοι Πάροχοι Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία και είναι εγκατεστημένοι στην Κυπριακή Δημοκρατία:
1. JCC PAYMENT SYSTEMS LTD
Σταδίου 1, 2571, Λευκωσία, Κύπρος

  • Εγκεκριμένοι Πάροχοι Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία και είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
1. ADACOM S.A.
Φλωρίνης 7, Greg Tower, 2ος Όροφος, 1065, Λευκωσία, Κύπρος

2. Byte Computer ΑΕ
Βέροιας 11, Στρόβολος, 2023, Λευκωσία, Κύπρος

Back to Top