Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση που επιθυμεί να εξουσιοδοτηθεί για χρήση συχνοτήτων από σταθμούς όπως αναφέρονται στο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διάταγμα θα πρέπει να συμπληρώσει πλήρως το έντυπο εγγραφής για κάθε ένα σταθμό και να το προσκομίσει στον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών καταβάλλοντας το τέλος εγγραφής €30.

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Τ.Θ.24647, 1302 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22 814854 / +357 22 814846
Τηλεομοιότυπο: +357 22 321925
Ηλ. Ταχ.: info.dec@dec.dmrid.gov.cy

Έντυπο_Εγγραφής.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 162.39Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

Back to Top