Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Τα Τέλη Εξουσιοδοτήσεων, όπως και όλα τα συναφή τέλη, πηγάζουν από τους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π.464/2004).

Back to Top