Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Στο πιο κάτω αρχείο μπορείτε να πληροφορηθείτε συνοπτικά για τα τέλη.

Πίνακας_Ραδιοεπικοινωνιακών_Τελών_2019.pdf

Back to Top