Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Αποφάσεις Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Αριθμός ΑπόφασηςΣκοπόςΗμερομηνία
A.Δ.Π. 516/2017Γενική Εξουσιοδότηση για τη Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Κινητών Επικοινωνιών σε Πλοία25/08/2017
A.Δ.Π. 515/2017Γενική Εξουσιοδότηση για τη Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό για τη Λειτουργία Υπηρεσιών Κινητών Επικοινωνιών σε Αεροσκάφη 25/08/2017
Κ.Δ.Π. 319/2005
(Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας)
Γενική Εξουσιοδότηση για τη Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Κινητούς Αεροναυτικούς Σταθμούς και Κινητούς Αεροναυτικούς Σταθμούς Εδάφους15/7/2005
Κ.Δ.Π. 321/2005
(Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας)
Γενική Εξουσιοδότηση για τη Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Κινητούς Ναυτιλιακούς Σταθμούς και Κινητούς Ναυτιλιακούς Σταθμούς Ξηράς15/7/2005Εγκύκλιοι Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών;

Αρ. ΕγκυκλίουΣκοπόςΗμερομηνία
THE 1/2002Όλους τους Κατόχους Άδειας Πώλησης, Εμπόρευσης, Ενοικίασης, ή με άλλο τρόπο Διάθεσης Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού20/3/2002
THE 1/2003Όλους τους αδειούχους Ιδιωτικών Συστημάτων Κινητών Ασυρμάτων (PMR), Δημόσιων Συστημάτων Πρόσβασης Κινητών Ασυρμάτων (PAMR), και Ιδιωτικών Συστημάτων Τηλεειδοποίησης (Paging)12/3/2003
THE 2/2003Όλους τους αδειούχους Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας12/3/2003
THE 3/2003Όλους τους Πωλητές Ραδιοεπικοινωνιακού Εξοπλισμoύ14/4/2003
THE 4/2003Όλους τους Πωλητές Ραδιοεπικοινωνιακού Εξοπλισμού10/7/2003
THE 1/2004Όλους τους Πωλητές Ραδιοεπικοινωνιακού Εξοπλισμού12/8/2004

Back to Top