Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Legal Name Founded Type Size Website Contact Email
Cy.R.I.C - Cyprus Research and Innovation Center Ltd. 2013 Industrial Small www.cyric.eu info@cyric.eu
EMTECH SPACE P.C (CY) Ltd. 2016 Industrial Small www.emtech.global info@emtech.global
IREROBOT Ltd. 2017 Industrial Small www.irerobot.com evagoras.xydas@irerobot.com
Cloudwater Ltd 2021 Industrial Small https://cloudwater.com.cy/ info@cloudwater.com.cy
EUSEBTON Ltd. 2015 Industrial Micro - secretaryeuseb@gmail.com
AAI Scientific Cultural Services Ltd 2004 Industrial Small www.aaiscs.com info@aaiscs.com
Space Systems Solutions (S3) Ltd 2016 Industrial Micro https://spacesystems.solutions/ george@spaceexploration.org.cy
Cyprus Agricultural Payments Organisation 2003 Governmental Medium www.capo.gov.cy commissioner@capo.gov.cy
Cyprus Talecommunications Authority 1954 Industrial Large www.cytaglobal.com global@cyta.com.cy
Emme-Care Research Centre Academic Medium https://emme-care.cyi.ac.cy/ office.care-c@cyi.ac.cy
Geomatics (Cyprus) Ltd Industrial Small http://www.geomaticscyprus.com/ info@geomaticscyprus.com
Geoimaging Ltd 2002 Industrial Small https://geoimaging.com.cy/ info@geoimaging.com.cy
AMDM - Advanced Materials Design & Manufacturing Ltd. 2013 Industrial Small www.amdmcomposites.com info@amdmcomposites.com
Atlantis Environment and Innovation Ltd (Atlantis Consulting Cyprus Ltd) 2000 Industrial Small https://atlantis-consulting.eu/ info@atlantis-consulting.eu
Ecliptic Defence and Space Ltd. 2020 Industrial Small www.ecliptic-ds.com info@ecliptic-ds.com
Geofem Ltd. 2007 Industrial Small www.geofem.com info@geofem.com
European University - Cyprus Ltd. 2007 Academic Large www.euc.ac.cy info@euc.ac.cy
University of Cyprus 2016 Academic Large www.ucy.ac.cy info.emphasis@ucy.ac.cy
Eratosthenis Centre of Excellence (Cyprus University of Technology) 2007 Academic Medium https://eratosthenes.org.cy/contact-us/ info@eratosthenes.org.cy
Hellas Sat Consortium Ltd. 2001 Industrial Large www.hellas-sat.net k.karantonis@hellas-sat.net
Semacq Systems 2008 Industrial Micro www.semacqsystems.com innovate@semacqsystems.com
EMBIO Diagnostics 2007 Industrial Micro www.embiodiagnostics.eu info@embiodiagnostics.eu
Space Hellas Cyprus Ltd Industrial Small https://www.space.gr/en/country/cyprus cyprus@spacehellas.com
SignalGenerix Ltd. 2004 Industrial Small www.signalgenerix.com info@signalgenerix.com
Frederick University 1965 Academic Large www.frederick.ac.cy info@frederick.ac.cy
CMMI Cyprus Marine & Maritime Institute 2019 Academic Medium https://www.cmmi.blue/ info@cmmi.blue
O.M. Offshore Monitoring Ltd Industrial Small https://www.offshoremonitoring.com/ info@offshoremonitoring.com
EDEX - Educational Excellence Corporation Limited 1981 Academic Large www.unic.ac.cy research@unic.ac.cy
ADITESS Advanced Integrated Technology Solutions & Services Ltd. 2011 Industrial Micro www.aditess.com management@aditess.com
Cyprus Space Exploration Organisation (CSEO) 2012 Academic Small https://www.spaceexploration.org.cy/ george@spaceexploration.org.cy
Public Works Department 1960 Governmental Medium www.mcw.com.cy/pwd szervos@pwd.mcw.gov.cy
Sigint Solutions Ltd. 1996 Industrial Small www.sigintsolutions.com info@sigintsolutions.com
Cellock Ltd Industrial Small https://www.cellock.com/ info@cellock.com
Simlead Ltd Industrial Micro https://www.simlead.eu/ ​info@simlead.eu
Cyens Centre of Excellence 2018 Academic Medium https://www.cyens.org.cy/en-gb/ info@cyens.org.cy
Netfon Services Ltd. 2000 Industrial Small www.netfon.com.cy info@netfon.com.cy
NovaMechanics Ltd Industrial Micro https://novamechanics.com/ info@novamechanics.com
The Cyprus Institute 2005 Academic Medium www.cyi.ac.cy m.manoura@cyi.ac.cy
Cyprus University of Technology 2003 Academic Large www.cut.ac.cy savvas.loizou@cut.ac.cy
Eight Bells Ltd 2016 Industrial Small https://www.8bellsresearch.com/ info@8bellsresearch.com
G&T G Novatex Solutions Ltd. 1999 Industrial Small www.novatexsolutions.eu info@novatexsolutions.eu
SK Embio Diagnostics Industrial Micro https://embiodiagnostics.eu/ support@embiodiagnostics.eu
Avanti HYLAS 2 Cyprus Ltd. 2011 Industrial Small - webenquiry@avantiplc.com
Geological Survey Department of Cyprus 1950 Governmental Small www.moa.gov.cy director@gsd.moa.gov.cy
Department of Agriculture 1896 Governmental Medium www.moa.gov.cy director@da.moa.gov.cy
KIOS Research and Innovation Center of Excellence 2008 Academic Medium https://www.kios.ucy.ac.cy/ kios@ucy.ac.cy
AI ZeroCaliber Ltd. 2017 Industrial Micro www.aizerocaliber.com info@aizerocaliber.com
H.O.S House of Science Industrial Micro https://www.houseofscience.com.cy/en/ info@houseofscience.com.cy
Blue Cherries, Strategy & Communication 2018 Industrial Micro - mvilanidou@gmail.com


Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε σε πιο ‘’πεδίο εξειδίκευσης’’ δραστηριοποιείται η κάθε εταιρεία, αρχικά παρακαλώ κατεβάστε το αρχείο Excel με το ευρετήριο των ‘’πεδίων ειδίκευσης’’ των εταιρειών.


Στην συνέχεια, και αφού πρώτα βρείτε από το πιο πάνω έγγραφο το ‘’πεδίο εξειδίκευσης’’ που ενδιαφέρεστε, παρακαλώ κατεβάσετε τον ολοκληρωμένο κατάλογο των εταιρειών μαζί με τα πεδία που ειδικεύονται και αναζητήστε σε αυτό το excel file μέσω του ‘’search’ (εισάγοντάς το ‘’πεδίο εξειδίκευσης’’ που ενδιαφέρεστε) για να εμφανιστούν οι εταιρείες που ειδικεύονται σε αυτό.

Back to Top