Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

 • 27/11/2020 - Διαγωνισμός THE Δ1/2020 - Κατάλογος Προσοντούχων Πλειοδοτών - Τόπος Διεξαγωγής και Ημερομηνία Εκκίνησης του Πλειστηριασμού
 • 27/11/2020 - Γραπτές Εξετάσεις Ραδιοερασιτεχνών
 • 25/09/2020 - Δεύτερη Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων του Διαγωνισμού THE Δ1/2020
 • 24/07/2020 - Προκήρυξη Διαγωνισμού ΤΗΕ Δ1/2020 - Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (700 MHz, 3.6 GHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • 22/12/2020 - Ερωτηματολόγιο σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής ραδιοφάσματος για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
 • 22/12/2020 - Διαγωνισμός THE Δ1/2020 - Ανακήρυξη Προσωρινών Νικητών
 • 17/12/2020 - Live Update - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πλειστηριασμού Δ1/2020
 • 17/01/2020 - Δημόσια Διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων
 • 16/06/2020 - Ηλεκτρονική διεξαγωγή του “4th ESA PECS Call Briefing 2020” την Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020
 • 11/09/2020 - Ηλεκτρονική διεξαγωγή της εναρκτήριας συνάντησης του έργου H2020 με τίτλο ''ENTRUSTED'' κάτω από την πρωτοβουλία GOVSATCOM
 • 11/09/2020 - Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων του Διαγωνισμού THE Δ1/2020
 • 09/10/2020 - Τρίτη Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων του Διαγωνισμού THE Δ1/2020
 • 08/04/2020 - Ανακοίνωση για τη χρήση Αναμεταδοτών Κινητής Τηλεφωνίας (Repeaters)
 • 07/12/2020 - Κοινή Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για την ανάπτυξη Δικτύων κινητής τηλεφωνίας
 • 05/02/2020 - Δημοσίευση σχεδίου «Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ): Δράσεις για την Αξιοποίηση και Ανάπτυξη της ΤΝ στην Κύπρο»
 • 04/09/2020 - Έκδοση Πακέτου Πλειοδότη του Διαγωνισμού THE Δ1/2020
 • 02/11/2020 - Eπιχορήγηση πολιτών για ευρυζωνικές συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων ≥100Mbps
 • Back to Top