Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

 • 31/03/2022 - Δεύτερη Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων του Διαγωνισμού THE Δ1/2022
 • 30/09/2022 - Δημόσια Διαβούλευση για την Εισαγωγή και Λειτουργία του Ψηφιακού Ραδιοφώνου (DAB+) στην Κύπρο
 • 28/03/2022 - Ημερίδα - “ 6th ESA PECS Call Briefing and Information Day on ESA’s OPS-SAT2 and advanced telecommunication activities 2022” - Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022 - Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία - Πρόσκληση και Παρουσιάσεις
 • 24/03/2022 - Τροποποίηση του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας
 • 23/06/2022 - Δημόσια Διαβούλευση για την Επέκταση Δικτύων Πολύ Υψηλής Χωρητικότητας σε Υποεξυπηρετούμενες Περιοχές
 • 22/09/2022 - Ημερίδα - “ Cyprus Space Info Day 2022"”, την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022, στο Ξενοδοχείο Cleopatra στη Λευκωσία- Πρόσκληση και Παρουσιάσεις
 • 21/01/2022 - Έκδοση Πακέτου Πλειοδότη του Διαγωνισμού THE Δ1/2022
 • 20/12/2022 - Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο «Κουπόνι Ευρυζωνικής Συνδεσιμότητας»
 • 18/07/2022 - Γραπτές Εξετάσεις Ραδιοερασιτεχνών
 • 17/01/2022 - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας
 • 13/12/2022 - Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης για την Εισαγωγή και Λειτουργία του Ψηφιακού Ραδιοφώνου (DAB+) στην Κύπρο.
 • 13/05/2022 - Ακύρωση Διαγωνισμού ΤΗΕ Δ2/20220
 • 13/05/2022 - Δημόσια Διαβούλευση για την Τροποποίηση των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τελών) Κανονισμών 2004 μέχρι 2018
 • 13/05/2022 - Ημερίδα - “7th ESA PECS Call Briefing 2022 and ECSS Standards Training Course” - Τρίτη, 10 Μαΐου 2022 - Ξενοδοχείο SEMELI, Λευκωσία - Πρόσκληση και Παρουσιάσεις
 • 11/11/2022 - Δημόσια Διαβούλευση για το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εμπορία Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης) Διάταγμα του 2022
 • 11/03/2022 - Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου για Koυπόνι Ευρυζωνικής Συνδεσιμότητας
 • 10/10/2022 - Ημερίδα - “Earth Observation Downstream Applications for Public Sector’' , την Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022, στο Ξενοδοχείο Cleopatra στη Λευκωσία- Πρόσκληση και Παρουσιάσεις
 • 10/08/2022 - Παρουσίαση Ημερίδας - «Workshop: Enhancing the Cypriot Space Ecosystem - The way forward» Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022 Cleopatra (αίθουσα Μακεδονία), Λευκωσία
 • 09/06/2022 - Ημερίδα - «Workshop: Enhancing the Cypriot Space Ecosystem - The way forward» -Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022 - Cleopatra (αίθουσα Μακεδονία), Λευκωσία
 • 08/02/2022 - Πρόσκληση για νέα μέλη στην Ομάδα Νέων «Generation Connect – Europe»
 • 07/01/2022 - Προκήρυξη Διαγωνισμού ΤΗΕ Δ1/2022 - Χορήγηση Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • 04/03/2022 - Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων του Διαγωνισμού THE Δ1/2022
 • Back to Top