Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης

To Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ανακοινώνει τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης για το Σχέδιο «Κουπόνι Ευρυζωνικής Συνδεσιμότητας».

Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από τις 12/03/2022 μέχρι τις 12/04/2022. Στη δημόσια διαβούλευση λάβαμε τέσσερεις (4) συνεισφορές (ΑΤΗΚ, Epic, Primetel, Cablenet).

Στο παρόν έγγραφο συνοψίζονται τα κυριότερα σχόλια που λήφθηκαν στη δημόσια διαβούλευση καθώς και οι σχετικές απαντήσεις του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
20 Μαΐου 2022

Public Consultation Report.pdf

Back to Top