Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνει τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης για την αδειοδότηση της χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για την ίδρυση και λειτουργία εμπορικού(ών) δικτύου(ων) Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης.

Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από τις 13/05/2024 μέχρι τις 10/06/2024. Σε αυτή συμμετείχαν το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (ΑΡΚ), το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), οι τηλεοπτικοί οργανισμοί ALPHA KYΠΡΟΥ, CAPITAL TV, K.K. EXTRA TV (ONE Channel), ΒΕΡΓΙΝΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PLUS TV και οι ιδιωτικές εταιρείες Hellas Sat Consortium Ltd, Velister Ltd και LRG Enterprises Ltd.

Στο παρόν έγγραφο συνοψίζονται τα κυριότερα σχόλια που λήφθηκαν στη δημόσια διαβούλευση καθώς και οι σχετικές απαντήσεις του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
9 Ιουλίου 2024

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για ΕΨΤ_2024.pdf

Back to Top