Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 1/2024

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (2100MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης με σκοπό τη χορήγηση δικαιώματος χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (2100MHz) για την ίδρυση και λειτουργία δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Το έγγραφο δημόσιας διαβούλευσης βρίσκεται αναρτημένο πιο κάτω. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν, μέχρι τις 19 Απριλίου 2024 στις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο έγγραφο αυτό.

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επώνυμα, είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα, σε έντυπη (επιστολή ή fax) και ηλεκτρονική μορφή (e-mail) στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία, τηλέφωνο: +357 22814854, τηλεομοιότυπο: +357 22321925, email: gkomodromos@dec.dmrid.gov.cy).

Έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης για την Αδειοδότηση του Ραδιοφάσματος 2100MHz.pdf

Back to Top