Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 4/2024


Δυνάμει της παραγράφου 5 των Εγγράφων Διαγωνισμού ημερομηνίας 31 Μαΐου 2024 με τίτλο «Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (2100 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» και κωδικό αναφοράς: ΤΗΕ Δ1/2024, ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται από τις 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 11.00 πμ στις 1 Ιουλίου 2024 και ώρα 11.00 πμ.

Back to Top