Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Παρακαλώ όπως συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο αίτησης και υποβληθεί στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, καταβάλλοντας το σχετικό τέλος αίτησης.

αΙδιωτικά συστήματα κινητών ασυρμάτων (Private Mobile Radio-PMR)Έντυπο αίτησης I
PMR-PAMR-Paging
βΔημόσια συστήματα πρόσβασης κινητών ασυρμάτων (Public Access Mobile Radio-PAMR)Έντυπο αίτησης I
PMR-PAMR-Paging
γΔημόσια και ιδιωτικά συστήματα τηλεειδοποίησηςΈντυπο αίτησης I
PMR-PAMR-Paging
δΕπίγειους δορυφορικούς σταθμούςΈντυπο αίτησης II
Satellite Earth Stations
εΡαδιοερασιτεχνική υπηρεσίαΈντυπο αίτησης III
Radioamateur
στΣταθερές ραδιοϋπηρεσίεςΈντυπο αίτησης IV
Fixed Service
ζΟποιουσδήποτε άλλους επίγειους ή αεροναυτικούς ή ναυτιλιακούς σταθμούς, από τους σταθμούς που αναφέρονται στις παραγράφους (α) μέχρι (στ), για τους οποίους απαιτείται η χορήγηση ειδικής συχνότητας προς αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών και αναφορικά με τους οποίους ο Κανονισμός 14(2) δεν προβλέπει τον καθορισμό ειδικού έντυπου αίτησηςΈντυπο αίτησης V
Generic
ηΡαδιοφωνική ΥπηρεσίαΈντυπο αίτησης VI
Radio Broadcasting Service


Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης/ εγγραφής

Back to Top