Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Δημόσια Διαβούλευση για το Περιεχόμενο του Εγγράφου «Εξαμηνιαία Αξιολόγηση Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία»

Κωδικός Αναφοράς ΤΗΕ 8/2013

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με το περιεχόμενο του εγγράφου «Εξαμηνιαία Αξιολόγηση Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία», στο οποίο ζητούνται απόψεις/σχόλια κατά πόσο το χρονικό διάστημα των έξι μηνών, για το οποίο απαιτείται η αξιολόγηση της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, μπορεί να αλλάξει και να γίνεται κάθε 12 μήνες. Το έγγραφο που αφορά την εν λόγω δημόσια διαβούλευση θα το βρείτε πιο κάτω. Η τελευταία ημερομηνία ανταπόκρισης είναι η 16 Αυγούστου 2013.

Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τα σχόλια του στο εν λόγω έγγραφο στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1305 Λευκωσία) μέχρι τις 16 Αυγούστου 2013.


Ανταπόκριση:
*Εάν η ανταπόκριση σας θα σταλεί σαν Συνημμένο Αρχείο (Attachment), παρακαλούμε όπως την στείλετε στον κ. Ανδρόνικο Κάκκουρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση akakkouras@mcw.gov.cy

Λευκωσία, 19 Ιουλίου 2013
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

Δημόσια Διαβούλευση-Εξαμηνιαία Αξιολόγηση Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία.pdf

Back to Top