Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Συμφωνία European Cooperating State (ECS/PECS) μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας (Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων) και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ-ESA)
1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων πληροφορεί τους κάθε ενδιαφερόμενους, ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ), τη Δευτέρα 19/09/2016, έχει ανακοινώσει την 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, στο πλαίσιο εφαρμογής της Συμφωνίας European Cooperating State (ECS/PECS), που υπογράφτηκε στις 6 Ιουλίου 2016, μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και ΕΟΔ.

2. Η 1η Πρόσκληση (1st Call), που απευθύνεται μόνο σε κυπριακούς φορείς, ύψους 1,2 εκ. ευρώ, περιλαμβάνει:

α) Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (Research and Development activities).

β) Διαστημικές εφαρμογές, προϊόντα και υπηρεσίες που κάνουν χρήση των υποδομών του ΕΟΔ / Ευρωπαϊκών υποδομών (Space applications, products and services making use of ESA / European space infrastructure).

γ) Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες για την υποστήριξη της εθνικής ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τα προγράμματα του ΕΟΔ (Preparatory activities to support national competitiveness related to ESA programmes).

δ) Ενέργειες ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Awareness and education activities).

3. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να εγγραφούν στο ESA-STAR εγκαίρως, εάν επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση.

4. Στοιχεία της 1ης Πρόσκλησης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα (όπως δημοσιεύτηκαν από ΕΟΔ):

ESA Open Invitation To Tender - AO8770
Title: FIRST CALL FOR OUTLINE PROPOSALS UNDER THE PLAN FOR EUROPEAN COOPERATING STATES (PECS) IN CYPRUS
Open Date: 19/09/2016
Closing Date: 11/11/2016 13:00:00
Reference Nr.: 16.179.03
Prog. Ref.: PECS CYPRUS

5. Περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω Πρόσκληση διατίθενται στη διεύθυνση: http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.mainΤμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Λευκωσία
19 Σεπτεμβρίου 2016

Back to Top