Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
THE 2/2006

ΑΡΘΡΟ 47 ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2006

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Σύμφωνα με τις πρόνοιες και διατάξεις των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2006 ανακοινώνεται η διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων την Πέμπτη 8/2/2007, ώρα 15:30 μ.μ. μέχρι 17:30μ.μ. για απόκτηση Πιστοποιητικού Χειριστή Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας. Στους επιτυχόντες θα εκδοθεί Πιστοποιητικό Χειριστή Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας (Amateur Radio Operator Certificate).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Πέμπτη 1/2/2007, καταβάλλοντας το σχετικό τέλος εξετάσεων που προνοείται στους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμούς του 2004 και ανέρχεται στις £15,00. Έντυπα αίτησης είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mcw.gov.cy/dec/ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην ακόλουθη διεύθυνση:

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Λεωφόρος Στροβόλου 286,
Στρόβολος, Λευκωσία

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία

Τηλ.: 22-814841/46/72
Τηλεομοιότυπο: 22-321925

Η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που καθορίζεται στη σύσταση CEPT/ERC/T-R 61-02.


Δρ. Στέλιος Δ. Χειμώνας
Διευθυντής

10 Νοεμβρίου, 2006
Λευκωσία

TR6102.pdf
Application Form.pdf

Back to Top