Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία στις 27/01/2020, ενέκρινε την Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) της Κύπρου. Για τη δημιουργία της Εθνικής Στρατηγικής ΤΝ, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ), συνεργάστηκε με ομάδα εμπειρογνωμόνων ΤΝ. Η Εθνική Στρατηγική ΤΝ βασίζεται στο συντονισμένο σχέδιο ΤΝ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καθώς και στην αξιοποίηση πληροφοριών και προτάσεων που λήφθηκαν μέσω απαντήσεων ερωτηματολογίου, συναντήσεων, ανταλλαγής απόψεων και της Δημόσιας Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε, από όλο το ψηφιακό οικοσύστημα της Κύπρου (Επιχειρήσεις, Ακαδημαϊκούς, Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Κέντρα και Δημόσιο Τομέα).

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
04/02/2020

Στρατηγική ΤΝ_ 01 2020.doc
Στρατηγική ΤΝ_ 01 2020.pdf

Back to Top