Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΕ 1/2014

Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις Ζώνες
900 MHz, 1800 MHz, και 2100 MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία 3ου Δικτύου Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Κωδικός Αναφοράς ΤΗΕ Δ1/2013

Απόφαση Χορήγησης Εξουσιοδότησης

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού με τον πιο πάνω τίτλο και με ημερομηνία 31 Μαΐου 2013, ανακοινώνει ότι η εταιρεία Primetel PLC έχει ικανοποιήσει τις μετά τη λήξη του Πλειστηριασμού απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, ο Διευθυντής έχει αποφασίσει τη χορήγηση του εν λόγω ατομικού δικαιώματος χρήσης στην αναφερόμενη εταιρεία.

Back to Top