Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου 2013 στις 9:30 πμ
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Υπουργείου Οικονομικών

To Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνει για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2013 και ώρα 9:30 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών (Μ.Καραολή και Γρ. Αυξεντίου, Λευκωσία).

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ), ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του πλαισίου ηλεκτρονικών υπογραφών στην Κύπρο, προχώρησε στην τροποποίηση του υφιστάμενου Νόμου που διέπει το πλαίσιο εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπογραφών (Ν. 188(Ι)/2004), ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ στις 30 Απριλίου 2012 (Ν. 86(Ι)2012). Επιπρόσθετα, έχουν τεθεί σε ισχύ στις 25 Ιουλίου 2013, οι περί Ηλεκτρονικών Υπογραφών Κανονισμοί (Παροχή Υπηρεσιών Αναγνωρισμένης Πιστοποίησης). Οι εν λόγω Κανονισμοί καθορίζουν τις διαδικασίες εθελοντικής Εξουσιοδότησης Εγκεκριμένου Παροχέα Υπηρεσιών Αναγνωρισμένης Πιστοποίησης και καθιερώνουν σύστημα επιτήρησης των εγκατεστημένων στη Κυπριακή Δημοκρατία Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΠΥΠ), οι οποίοι θα εκδίδουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών διοργανώνει αυτή την ενημερωτική ημερίδα με σκοπό να αναδείξει το σημαντικό ρόλο των ηλεκτρονικών υπογραφών στη σύγχρονη εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι οποίες θα επιτρέψουν τη διεκπεραίωση ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθώς υπέχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί με τον πιο απλό τρόπο η έννοια της ηλεκτρονικής υπογραφής και ο μηχανισμός εφαρμογής της. Επίσης θα παρουσιαστεί και αναλυθεί το νομικό πλαίσιο που διέπει την έκδοση των ηλεκτρονικών υπογραφών στην Κύπρο καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται για την πιστοποίηση των ΠΥΠ. Επίσης έχουν προσκληθεί αναγνωρισμένοι ΠΥΠ που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, οι οποίοι θα μοιραστούν μαζί μας τις δικές τους εμπειρίες. Το αναλυτικό πρόγραμμα επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά.

Εγγραφές για την παρακολούθηση της εν λόγω ημερίδας μπορούν να γίνουν είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (akonstantinou@mcw.gov.cy), είτε μέσω τηλεφώνου στο τηλ. 22814841/22409617.

Αναλυτικό_Πρόγραμμα.pdf

Back to Top