Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη του Προγράμματος «Επιχειρείτε Διαδικτυακά» (http://www.go-e.mcit.gov.cy/mcit/trade/go-e.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument) . Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Έντυπα "Επιχειρείτε Διαδικτυακά"

1. Οδηγός Ασφάλειας στο Διαδίκτυο: http://www.go-e.mcit.gov.cy/mcit/trade/go-e.nsf/All/FEC832868ECF3F5AC225768F002D2D45?OpenDocument
Ο Οδηγός Ασφάλειας στο Διαδίκτυο έχει ετοιμαστεί στα πλαίσια του Προγράμματος «Επιχειρείτε Διαδικτυακά», σε μια προσπάθεια ενημέρωσης των καταναλωτών αναφορικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να λαμβάνονται, με στόχο την ενίσχυση του βαθμού εμπιστοσύνης τους προς το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πηγή του περιεχομένου του εντύπου αυτού καθώς και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη δράση Saferinternet.gr, η οποία υλοποιείται από την ΜΚΟ Safer Internet Hellas.

2. Νομικές Πτυχές Ηλεκτρονικού Εμπορίου: http://www.go-e.mcit.gov.cy/mcit/trade/go-e.nsf/All/F7E4799338C2ACDAC225768E004CF8C7?OpenDocument
Το έντυπο "Νομικές Πτυχές Ηλεκτρονικού Εμπορίου" περιγράφει επιγραμματικά τις νομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που διαθέτουν ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό κατάστημα και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι ιστοσελίδες και τα ηλεκτρονικά καταστήματα προς τους τελικούς τους αποδέκτες.

Back to Top