Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 3/2021

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δημόσια Διαβούλευση για την αναθεώρηση του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, ανακοινώνει την πρόθεση του να αναθεωρήσει το Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η αναθεώρηση του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας γίνεται στο πλαίσιο της υιοθέτησης των Τελικών Πράξεων της Παγκόσμιας Διάσκεψης Τηλεπικοινωνιών του 2019, καθώς και της υιοθέτησης των Εκτελεστικών Αποφάσεων (ΕΕ) 2020/1426 και (ΕΕ) 2020/667 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Αποφάσεων της CEPT/ECC με αρ. αναφ. ECC/DEC/(18)04, ECC/DEC/(18)05, ECC/DEC/(19)02, ECC/DEC/(19)03, ECC/DEC/(19)04.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας συμπεριλαμβάνονται στο πιο κάτω έγγραφο.

Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του, αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις, στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία, τηλέφωνο: +357 22814854, τηλεομοιότυπο: +357 22321925, email: gkomodromos@dec.dmrid.gov.cy), μέχρι τις 21 Μαΐου 2021.

draft_Sxedio Radiosyxnothtwn ths Dhmokratias-04-2021-E3(Greek Unified).doc

Back to Top