Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩN
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 10/2020

YΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 47 ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2017

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 2021

Σύμφωνα με τις πρόνοιες και διατάξεις των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2017, ανακοινώνεται η διενέργεια γραπτών εξετάσεων, τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, και ώρα 12:00 μέχρι 14:00, για απόκτηση Πιστοποιητικού Χειριστή Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας. Στους επιτυχόντες θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Χειριστή Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας (Amateur Radio Operator Certificate).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι και την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021, καταβάλλοντας το σχετικό τέλος εξετάσεων που σύμφωνα με τους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμούς του 2004 μέχρι 2018 ανέρχεται στα €30,00. Έντυπα αίτησης είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών https://dec.dmrid.gov.cy/.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην ακόλουθη διεύθυνση:

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής
Λεωφόρος Στροβόλου 286,
Στρόβολος, Λευκωσία
Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία
Τηλ.: 22-814865
Φαξ: 22-321925

Η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που καθορίζεται στη σύσταση CEPT/ERC/T-R 61-02.


Γεώργιος Κωμοδρόμος
Διευθυντής

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Λευκωσία
27 Νοεμβρίου 2020

Application Form 2021.doc
TR6102.pdf
Έντυπο Αίτησης 2021.docx

Back to Top