Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοινώνει ότι οι δορυφόροι και οι επίγειες υποδομές του Galileo είναι έτοιμα προς χρήση. Ερωτήσεις, απαντήσεις και πληροφορίες σχετικά με Αρχικές υπηρεσίες του Galileo : Τι πρέπει να γνωρίζετε.

Back to Top