Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Το Πακέτο Πλειοδότη με αντικείμενο «Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις Ζώνες 900 MHz, 1800 MHz, και 2100 MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία 3ου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» και με κωδικό αναφοράς: ΤΗΕ Δ1/2013 είναι διαθέσιμα πιο κάτω και στην αγγλική γλώσσα.

Τα εν λόγω έγγραφα συνιστούν μια ανεπίσημη μετάφραση του Πακέτου Πλειοδότη στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ της ελληνικής έκδοσης και της αγγλικής έκδοσης του Πακέτου Πλειοδότη, η ελληνική έκδοση θα υπερισχύει.

Bidders Package for the Authorisation of the Radio Spectrum 900MHz, 1800MHz and 2100MHz (unofficial english version).pdf


Back to Top