Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Egrafo_Politikis_Final.pdf

Το πιο κάτω έγγραφο περιγράφει τις τελικές αποφάσεις αναφορικά με το πλαίσιο πολιτικής και ρύθμισης που θα διέπει τη λειτουργία των ραδιοδικτύων ΕΨΤ στην Κύπρο. Η διαδικασία για την εξουσιοδότηση ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοδικτύων ΕΨΤ θα διεξαχθεί από κοινού από τον Επίτροπο και το Διευθυντή, σύμφωνα με τον περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμο, ως αποτέλεσμα της οποίας θα είναι η χορήγηση ατομικού δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από το Διευθυντή (Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών) και εξουσιοδότησης ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τον Επίτροπο (Εξουσιοδότηση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών).


Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
4 Δεκεμβρίου 2009

Egrafo_Politikis_Final.pdf

Back to Top