Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚTΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 2/2009


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους και ιδιαίτερα τους παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε συνάντηση στις 27/4/09, ώρα 9:30 πμ, στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του κτιρίου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δεληγιώργη 6, 1406 Λευκωσία) για να συζητήσουν το θέμα της παροχής ευρυζωνικού δικτύου στις αγροτικές περιοχές με τη μέθοδο συνεταιρισμού δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έγγραφο με τίτλο «Έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης για παροχή Ευρυζωνικού Δικτύου στις αγροτικές περιοχές με τη μέθοδο συνεταιρισμού δημόσιου - ιδιωτικού τομέα» το οποίο βρίσκεται πιο κάτω. Η προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους φορείς γραπτού υπομνήματος αναφορικά με τα ερωτήματα που τίθενται στο έγγραφο αυτό καθώς και με οποιαδήποτε άλλη πτυχή του θέματος θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

14 Απριλίου 2009

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ .pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ .xls

Back to Top