Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 8/2018

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Έκδοση Εθνικού Χάρτη Πορείας για τα 700MHz

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Απόφαση (ΕΕ) 2017/899 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση, ανακοινώνει την έκδοση του Εθνικού Χάρτη Πορείας για τα 700MHz.

Ο Εθνικός Χάρτης Πορείας για τα 700MHz είναι διαθέσιμος πιο κάτω.

National Roadmap for 700MHz.pdf

Back to Top