Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Το πιο κάτω έγγραφο περιγράφει τις τελικές αποφάσεις αναφορικά με το πλαίσιο πολιτικής και ρύθμισης που θα διέπει τη λειτουργία των ραδιοδικτύων ΕΨΤ στην Κύπρο. Η διαδικασία για την εξουσιοδότηση ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοδικτύων ΕΨΤ θα διεξαχθεί από κοινού από τον Επίτροπο και το Διευθυντή, σύμφωνα με τον περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμο, ως αποτέλεσμα της οποίας θα είναι η χορήγηση ατομικού δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από το Διευθυντή (Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών) και εξουσιοδότησης ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τον Επίτροπο (Εξουσιοδότηση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών).

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
4 Δεκεμβρίου 2009

Egrafo_Politikis_Final.pdf

Back to Top