Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ημερίδα - “ 2nd ESA PECS Call Briefing 2018”
Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018
Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία – Αίθουσα “Μακεδονία”

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ) διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα - “ 2nd ESA PECS Call Briefing 2018”, τη Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018, στο Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία – Αίθουσα “Μακεδονία”.

Πιο κάτω επισυνάπτονται η παρουσίαση (pdf) του ΕΟΔ καθώς και η πρόσκληση της ημερίδας:

Registration form - 2nd PECS CALL ESA Briefing_4_4_18.pdf
ST-ST-02 18-01 - Invitation 2nd PECS CALL ESA Briefing_4_4_18_Official.pdf
Presenatation of 2nd PECS CALL ESA Briefing_ 4th_April_2018.pdf

Back to Top