Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 1790-1800 MHz.

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνουν τη δημοσίευση των σχολίων που κατατέθηκαν στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την εξουσιοδότηση χρήσης της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 1790-1800 ΜΗz. Η τελευταία ημερομηνία ανταπόκρισης ήταν η 19η Σεπτεμβρίου 2008. Στη δημόσια διαβούλευση συμμετείχαν τέσσερις εταιρείες, η ΑΤΗΚ, η MTN, η Cablenet και η Broadnet, τα σχόλια των οποίων βρίσκονται πιο κάτω (με εξαίρεση τα σχόλια των εταιρειών που ζήτησαν εμπιστευτικότητα).

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων/Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Λευκωσία

24 Οκτωβρίου 2008

Broadnet.pdf
Cablenet.pdf
MTN.pdf


Back to Top