Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Δημοσίευση αποτελεσμάτων δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με τον πλειστηριασμό για τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων για τη χρήση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και την ίδρυση και λειτουργία
δικτύων ασύρματης πρόσβασης και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνουν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με τον πλειστηριασμό για τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων για τη χρήση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και την ίδρυση και λειτουργία δικτύων ασύρματης πρόσβασης και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο. Η τελευταία ημερομηνία ανταπόκρισης ήταν η 30η Σεπτεμβρίου 2010. Στη δημόσια διαβούλευση συμμετείχαν τρεις εταιρείες, η ΑΤΗΚ, η MTN, και η CallSat, τα σχόλια των οποίων συνοψίζονται στο πιο κάτω έγγραφο. Το εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνει επίσης τις θέσεις των αρμόδιων αρχών επί των σχολίων που υποβληθήκαν.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
15 Απριλίου 2011

Apotelesmata Dimosias Diavoyleysis.pdf

Back to Top