Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Order General Authorisation Sep05.pdfGeneral Authorisation RLANs Sep05new.pdf

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 5/2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004

Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων γνωστοποιεί δυνάμει του άρθρου 7(2) των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι (Αρ.2) του 2004 ότι προτίθεται να εκδώσει διάταγμα αναφορικά με τον καθορισμό κατηγοριών ραδιοσυχνοτήτων, η χρήση των οποίων υπόκειται σε γενική εξουσιοδότηση που χορηγείται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και σε εγγραφή. Οι τροποποιήσεις είναι αναγκαίες λόγω της υποχρέωσης υιοθέτησης πριν την 31η Οκτωβρίου 2005 της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11/07/2005 σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση ραδιοφάσματος στη ζώνη των 5GHz για την υλοποίηση συστημάτων ασύρματης πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) (2005/513/EK).

Το προσχέδιο του διατάγματος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mcw.gov.cy/dec /ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του, αναφορικά με τη προσθήκη, στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία), τηλέφωνο: +357-22-814853, τηλεομοιότυπο: + 357-22-321925, e-mail: himonas@mcw.gov.cy, μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2005.

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Λευκωσία
09 Σεπτεμβρίου 2005

General Authorisation RLANs Sep05new.pdf
Order General Authorisation Sep05.pdf

Back to Top