Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνει τη δημοσίευση των σχολίων που κατατέθηκαν στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με το ψηφιακό μέρισμα. Τόσο το έγγραφο που αφορά την εν λόγω δημόσια διαβούλευση όσο και τα σχόλια των συμμετεχόντων βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://www.mcw.gov.cy/dec (ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών). Η τελευταία ημερομηνία ανταπόκρισης ήταν η 29η Δεκεμβρίου 2006.

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων/Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
19 Ιανουαρίου 2007

SYNED.pdf
CYBC.pdf
CYTA.pdf
LTV.pdf

Back to Top