Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Παράρτημα Α
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Δημοσίευση του Εγγράφου «Οδηγίες Αξιολόγησης Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία»

Κωδικός Αναφοράς ΤΗΕ 4/2012

Ο Αν. Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων δημοσιεύει το έγγραφο με τίτλο «Οδηγίες Αξιολόγησης Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία», το οποίο αφορά τη μεθοδολογία την οποία πρέπει να ακολουθούν οι εξουσιοδοτημένοι οργανισμοί για τη διενέργεια μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στους εγκατεστημένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνίας που αποτελούν μέρος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το εν λόγω έγγραφο βρίσκεται πιο κάτω.

Λευκωσία, 1 Ιουνίου 2012
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

Οδηγίες Αξιολόγησης ΗΜΠ.pdf

Back to Top