Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης για το Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου, που διεξάχθηκε από τις 29.1.2016 μέχρι της 26.2.2016, δημοσιεύει σύνοψη των απαντήσεων που έχουν ληφθεί στα πλαίσια της εν λόγω Διαβούλευσης.

Σύνοψη Απαντήσεων Δημόσιας Διαβούλευσης για το Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου.pdf

Back to Top