Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών Έργων κλήθηκε τους τελευταίους 2 μήνες να διαχειριστεί αυξημένο αριθμό παρεμβολών στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας της Cyta και της MTN, οι όποιες προκλήθηκαν από την παράνομη εγκατάσταση και χρήση Αναμεταδοτών. Οι Αναμεταδότες είναι ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες ενισχύουν την κάλυψη του σήματος της κινητής τηλεφωνίας.

Ιδιαίτερα τονίζεται ότι η εγκατάσταση και χρήση Αναμεταδοτών επιτρέπεται μόνο από τους νόμιμα αδειοδοτημένους Παροχείς υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Cyta, MTN, Primetel), στους οποίους ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών έχει χορηγήσει ατομικό δικαίωμα χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 16 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2017.

Έως εκ τούτου, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ενημερώνει το κοινό της Κύπρου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 52.-(6) των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2017, οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες, λειτουργώντας σταθμό ή οποιαδήποτε συσκευή ραδιοεπικοινωνιών, χωρίς την απαιτούμενη από το άρθρο 16 εξουσιοδότηση, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες εκατό τριάντα ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, με τον εξειδικευμένο εξοπλισμό που διαθέτει διεξάγει μετρήσεις σε όλη την Κύπρο και είναι ικανό να εντοπίσει αυτούς τους παράνομους Αναμεταδότες.

Παρακαλούμε το κοινό της Κύπρου να αποφεύγει να χρησιμοποιεί αυτό τον εξοπλισμό, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις κατά την εφαρμογή των προνοιών των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2017.

Οι σχετικοί Νόμοι, Κανονισμοί και Διατάγματα καθώς επίσης και άλλες επιπρόσθετες πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Ανακοίνωση για Αναμεταδότες.pdf

Back to Top