Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Τα Έγγραφα Διαγωνισμού με αντικείμενο «Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις Ζώνες 900 MHz, 1800 MHz, και 2100 MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία 3ου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» και με κωδικό αναφοράς: ΤΗΕ Δ1/2013 είναι διαθέσιμα πιο κάτω και στην αγγλική γλώσσα.

Τα εν λόγω έγγραφα συνιστούν μια ανεπίσημη μετάφραση των Εγγράφων Διαγωνισμών στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ της ελληνικής έκδοσης και της αγγλικής έκδοσης των Εγγράφων Διαγωνισμού, η ελληνική έκδοση των Εγγράφων Διαγωνισμού θα υπερισχύει.

Contest Documents for the Authorization of the Radio Spectrum 900MHz, 1800MHz and 2100MHz_(Unofficial English Version).pdf

Back to Top