Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Η Γραπτή Εξέταση σύμφωνα με τον Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο του 2016 (Ν. 117(Ι)/2016) για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων:

• Μία (1) θέση Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5069 – ημερ. 6/10/2017)
• Μία (1) θέση Λειτουργού Οικονομικής Διαχείρισης, Βουλή των Αντιπροσώπων (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5069 – ημερ. 6/10/2017)
• Έξι (6) θέσεις Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5081 – ημερ. 17/11/2017)

θα διεξαχθεί το Σάββατο 21 Απριλίου 2018.

Οι προσκλήσεις έχουν ήδη σταλεί.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp7263

Back to Top