Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ιστοσελίδα «Ψηφιακή Κύπρος» (www.digitalcyprus.gov.cy) έχει τεθεί σε λειτουργία. Στην εν λόγω ιστοσελίδα παρουσιάζεται η ψηφιακή στρατηγική και οι δράσεις που περιλαμβάνει, με σκοπό να ενεργεί ως παρατηρητήριο για την παρακολούθηση και ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων σε σχέση με την ανάπτυξη και την πρόοδο των διαφόρων δράσεων της ψηφιακής στρατηγικής στην Κύπρο. Πατήστε εδώ.

Back to Top