Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στο πλαίσιο της υιοθέτησης των παρακάτω Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

1. Εκτελεστική Απόφαση της 11ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας στις ζώνες συχνοτήτων των 874-876 και των 915-921 MHz (2018/1538/ΕΕ) και
2. Εκτελεστική Απόφαση της 14ης Μαΐου 2019 για την εναρμόνιση του ραδιοφάσματος για εξοπλισμό τεχνολογίας υπερευρείας ζώνης στην Ένωση και για την κατάργηση της απόφασης 2007/131/ΕΚ (2019/785/ΕΕ),

καθώς επίσης και των παρακάτω Αποφάσεων της CEPT:

1. Απόφαση της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της 6ης Ιουλίου 2018 για την εναρμονισμένη χρήση, ελεύθερη κυκλοφορία και εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης ειδικής άδειας επίγειων σταθμών εν κινήσει (ESIM), που λειτουργούν με δορυφορικά συστήματα NGSO FSS, στις ζώνες συχνοτήτων 10,7-12,75 GHz και 14,0-14.5 GHz,
2. Απόφαση της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της 6ης Ιουλίου 2018 για την εναρμονισμένη χρήση, ελεύθερη κυκλοφορία και εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης ειδικής άδειας επίγειων σταθμών εν κινήσει (ESIM), που λειτουργούν με δορυφορικά συστήματα GSO FSS στις ζώνες συχνοτήτων 10,7-12,75 GHz και 14,0-14.5 GHz και
3. Απόφαση της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της 30ης Ιουνίου 2017 για την εναρμονισμένη χρήση και εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης ειδικής άδειας σταθερών επίγειων σταθμών, που λειτουργούν με δορυφορικά συστήματα NGSO FSS στις ζώνες συχνοτήτων 10,7-12,75 GHz και 14,0-14.5 GHz,

γνωστοποιεί ότι προτίθεται να αντικαταστήσει το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διάταγμα (Αρ.2) του 2018 με το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διάταγμα του 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Back to Top