Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ανακοινώνουν την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την εξουσιοδότηση χρήσης της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 1790-1800 MHz. Το έγγραφο που αφορά την εν λόγω δημόσια διαβούλευση βρίσκεται πιο κάτω. Η τελευταία ημερομηνία ανταπόκρισης είναι η 19η Σεπτεμβρίου 2008.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
8 Αυγούστου 2008

Eggrafo Demosias Diavoulefsis (1790-1800 MHz).pdf

Back to Top