Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (700 MHz, 3.6 GHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κωδικός Αναφοράς ΤΗΕ Δ1/2020)

Προσωρινοί Νικητές του Πλειστηριασμού

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, καινοτομίας, και Ψηφιακής Πολιτικής, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού με τον πιο πάνω τίτλο και με ημερομηνία 24 Ιουλίου 2020, καθώς και με το Πακέτο Πλειοδότη με τον πιο πάνω τίτλο και με ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου 2020, ανακοινώνει ότι η διαδικασία του Πλειστηριασμού ολοκληρώθηκε επιτυχώς την 17 Δεκεμβρίου 2020. Οι πιο κάτω προσοντούχοι πλειοδότες ανακηρύσσονται Προσωρινοί Νικητές του Πλειστηριασμού καθώς υπέβαλαν έγκυρα τις ψηλότερες πλειοδοτικές προσφορές:

1. Όνομα Προσωρινού Νικητή: Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
Διεύθυνση: Οδός Τηλεπικοινωνιών 1, ΤΘ 24929,1396 Λευκωσία
Νομική Μορφή και Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου
Προσφορά: €12.400.000
Ραδιοφάσμα: 2x10 MHz στα 700 MHz και 100 MHz στα 3.6 GHz

2. Όνομα Προσωρινού Νικητή: epic Ltd
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κέννεντυ 87, 1077 Λευκωσία
Νομική Μορφή και Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Εταιρεία
Προσφορά: €12.000.000
Ραδιοφάσμα: 2x10 MHz στα 700 MHz και 100 MHz στα 3.6 GHz

3. Όνομα Προσωρινού Νικητή: Cablenet Communication Systems PLC
Διεύθυνση: Οδός Αγίου Νικολάου 41-49 Έγκωμη, 2408 Λευκωσία
Νομική Μορφή και Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Εταιρεία
Προσφορά: €8.700.000
Ραδιοφάσμα: 2x5 MHz στα 700 MHz και 100 MHz στα 3.6 GHz

4. Όνομα Προσωρινού Νικητή: Primetel PLC
Διεύθυνση: The Maritime Center, Λεωφ. Ομονοίας 141, 3045 Λεμεσός
Νομική Μορφή και Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Εταιρεία
Προσφορά: €8.500.000
Ραδιοφάσμα: 2x5 MHz στα 700 MHz και 100 MHz στα 3.6 GHz


Ο Διευθυντής θα χορηγήσει στους εν λόγω Προσωρινούς Νικητές του Πλειστηριασμού Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών, αφού αυτοί ικανοποιήσουν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης τις μετά τη λήξη του Πλειστηριασμού απαιτήσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 31 των Εγγράφων Διαγωνισμού.

Back to Top